• Sekretariat: 862763300
 • Dowódca Zmiany: 862763340
 • Dział Organizacyjny: 862763305
 • Dział Kadr: 862763303
 • Dział Penitencjarny: 862763325
 • Dział Ochrony: 862763336
 • Dział Ewidencji: 862763322
 • Dział Kwatermistrzowski: 862763311
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 862763320
 • Dział Łączności i Informatyki: 862763333
 • Dział Finansowy: 862763306
 • Służba Zdrowia: 862763334
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej