• Sekretariat: 34 352 81 15
 • Dowódca Zmiany: 34 352 81 52
 • Dział Organizacyjny: 34 352 81 38 / 34 352 81 29
 • Dział Kadr: 34 352 81 36
 • Dział Penitencjarny: 34 352 81 25 / 34 352 81 27 / fax: 34 328 04 66
 • Dział Ochrony: 34 352 81 50 / 34 352 81 51 / 34 352 81 54 / fax: 34 357 45 52
 • Dział Ewidencji: 34 352 81 30 / 34 352 81 31 / 34 352 81 32 / 34 352 81 33 / fax: 34 362 40 69
 • Dział Kwatermistrzowski: 34 352 81 20 / 34 352 81 21 / 34 352 81 22 / 34 352 81 23
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 352 81 37
 • Dział Łączności i Informatyki: 34 352 81 18 / 34 352 81 49
 • Dział Finansowy: 34 352 81 40 / 34 352 81 45 / 34 352 81 46
 • Służba Zdrowia: 34 352 81 35
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej