• Sekretariat: (56) 644-04-03
 • Dowódca Zmiany: (56) 644-04-19
 • Dział Organizacyjny: (56) 644-04-96
 • Dział Kadr: (56) 644-04-04, (56) 644-04-05
 • Dział Penitencjarny: (56) 644-04-09
 • Dział Ochrony: (56) 644-04-07
 • Dział Ewidencji: (56) 644-04-42, (56) 644-04-13, (56) 644-04-11, (56) 451-54-94
 • Dział Kwatermistrzowski: (56) 644-04-06
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (56) 644-04-12, (56) 644-04-41
 • Dział Łączności i Informatyki: (56) 644-04-25, (56) 451-54-25
 • Dział Finansowy: (56) 644-04-10, (56) 644-04-26
 • Służba Zdrowia: (56) 644-04-34
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (56) 664-04-40
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo: (56) 644-04-22
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu: (56) 644-04-69
 • Dom dla Matki i Dziecka: (56) 644-04-79
 • Rejestracja widzeń: (56) 644-04-74
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej