Sekretariat: 71 327 26 25

Dowódca Zmiany: 71 327 26 00

Dział Organizacyjny: 71 327 26 31

Dział Kadr: 71 327 26 26

Dział Penitencjarny: 71 327 26 63

Dział Ochrony: 71 327 26 51

Dział Ewidencji: 71 327 26 44

Dział Kwatermistrzowski: 71 327 26 71

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 327 26 29

Dział Łączności i Informatyki: 71 327 26 30, 71 327 26 66

Dział Finansowy: 71 327 26 35

Służba Zdrowia: 71 327 26 80

Pokoje gościnne: 71 327 26 78

Oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu: 71 327 26 00

Oddział terapeutyczny dla uzależnionych od środków odurzających: 71 327 26 65

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej