• Sekretariat: 943729181
 • Dowódca Zmiany: 943729180
 • Dział Organizacyjny: 943729181
 • Dział Kadr: 598330808
 • Dział Penitencjarny: 943729190
 • Dział Ochrony: 943729180
 • Dział Ewidencji: 598330812
 • Dział Kwatermistrzowski: 943729188 \ 943728183
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 598330814 \ 943729192
 • Dział Łączności i Informatyki: 598330707 \ 598330702 \ 943729195
 • Dział Finansowy: 598330817
 • Służba Zdrowia: 943729189
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej