Sekretariat: 13 467 70 49

Dowódca Zmiany: 13 467 74 80

Dział Organizacyjny: 13 467 74 34

Dział Kadr: 13 467 74 32, 33

Dział Penitencjarny: 13 467 74 70, 71

Dział Ochrony: 13 467 74 75, 76

Dział Ewidencji: 13 467 74 63, 64

Dział Kwatermistrzowski: 13 467 74 45, 46

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 467 74 60, 61

Dział Łączności i Informatyki: 13 467 74 43, 44

Dział Finansowy: 13 467 74 36, 37

Służba Zdrowia: 13 467 74 72

Oddział terapeutyczny: 13 466 35 14 w.230,236

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej