Sekretariat: 89 532 87 01 / Fax 89 532 87 46
Dowódca Zmiany: 89 532 87 00
Dział Organizacyjny: 89 532 87 37, 89 532 87 38
Dział Kadr: 89 532 87 11
Dział Penitencjarny: 89 532 87 05
Dział Ochrony: 89 532 87 07, 89 532 87 08
Dział Ewidencji: 89 532 87 14, 89 532 87 13 / Fax 89 532 87 51
Dział Kwatermistrzowski: 89 532 87 25, 89 532 87 26 / Fax 89 532 87 41
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 532 87 00
Dział Łączności i Informatyki: 89 532 87 33
Dział Finansowy: 89 532 87 22
Służba Zdrowia: 89 532 87 00

Audiodeskrypcja

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej