• Sekretariat: 55 611 21 09
 • Dowódca Zmiany: 55 611 21 00 / 55 244 07 00
 • Dział Organizacyjny: 55 611 21 05
 • Dział Kadr: 55 611 21 12
 • Dział Penitencjarny: 55 611 21 55 / 55 244 07 30
 • Dział Ochrony: 55 611 21 20
 • Dział Ewidencji: 55 611 21 70
 • Dział Kwatermistrzowski: 55 611 21 40
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 55 611 21 66 / 55 244 07 59
 • Dział Łączności i Informatyki: 55 55 611 21 50/ 55 611 21 51
 • Dział Finansowy: 55 611 21 30
 • Służba Zdrowia: 55 244 07 19
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej