• Sekretariat: 77 416 20 11
 • Dowódca Zmiany: 77 410 74 53
 • Dział Kadr: 77 410 74 03
 • Dział Penitencjarny: 77 410 74 27
 • Dział Ochrony: 77 410 74 51
 • Dział Ewidencji: 77 410 74 23
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 410 74 15
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 410 74 22
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 410 74 10
 • Dział Finansowy: 77 410 74 06
 • Służba Zdrowia: 77 410 74 38
 • Oddział Terapeutyczny: 77 410 74 42
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej