Sekretariat: 82 562 78 53, fax 82 565 35 57

Dowódca Zmiany: 82 564 06 57, fax 82 562 78 73

Organizacyjno-prawny: 82 562 78 57

Kadry: 82 562 78 54

Dział Penitencjarny: 82 562 78 60

Dział Terapeutyczny: 82 562 78 69

Dział Ochrony: 82 562 78 55, 82 560 20 10

Dział Ewidencji: 82 562 78 65

Dział Kwatermistrzowski: 82 562 78 75, 82 562 78 77

Zatrudnienie Osadzonych: 82 562 78 71

Łączność i Informatyka: 82 562 78 79, 82 562 78 70

Dział Finansowy: 82 562 78 61

Służba Zdrowia: 82 562 78 72

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej