• Sekretariat: (76) 837-35-78
 • Dowódca Zmiany: (76) 834-29-01
 • Dział Organizacyjny: (76) 837-35-74
 • Dział Kadr: (76) 837-35-53
 • Dział Penitencjarny: (76) 837-35-60
 • Dział Ochrony: (76) 837-35-71
 • Dział Ewidencji: (76) 837-35-57
 • Dział Kwatermistrzowski: (76) 837-35-80
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (76) 837-35-55
 • Dział Łączności i Informatyki: (76) 837-35-54
 • Dział Finansowy: (76) 837-35-66
 • Służba Zdrowia: (76) 837-35-59
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej