• Sekretariat: 77 40 64 115, VoIP 6130000
 • Dowódca Zmiany: 77 40 64 132, VoIP 6130300
 • Dział Organizacyjny: 77 40 64 115, VoIP 6130000
 • Dział Kadr: 77 40 64 175, VoIP 6130010
 • Dział Penitencjarny: 77 40 64 150, VoIP 6130140
 • Dział Ochrony: 77 40 64 130, VoIP 6130290
 • Dział Ewidencji: 77 40 64 170, VoIP 6130110
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 40 64 145, VoIP 6130070
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 40 64 158, VoIP 6130105
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 40 64 113, VoIP 6130060
 • Dział Finansowy: 77 40 64 160, VoIP 6130040
 • Służba Zdrowia: 77 40 64 179, VoIP 6130210
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej