• Sekretariat: 91 466 78 50
 • Dowódca Zmiany: 91 466 78 70
 • Dział Organizacyjny: 91 466 78 59
 • Dział Kadr: 91 466 78 56 / 91 466 78 57
 • Dział Penitencjarny: 91 466 78 91 / 91 466 78 90
 • Dział Ochrony: 91 466 78 71
 • Dział Ewidencji: 91 466 78 85
 • Dział Kwatermistrzowski: 91 466 79 00
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 91 466 78 98
 • Dział Łączności i Informatyki: 91 466 78 60
 • Dział Finansowy: 91 466 79 20
 • Służba Zdrowia: 91 466 79 31
 • Oddział Terapeutyczny: 91 466 78 95
 • Rejestracja widzeń osób urzędowych: 91 466 78 83
 • Rejestracja widzeń osób bliskich z osadzonymi: 91 466 79 15
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej