• Sekretariat: 89 644 53 00
 • Dowódca Zmiany: 89 649 45 15
 • Dział Organizacyjny: 89 644 53 49, 89 644 53 50
 • Dział Kadr: 89 644 53 06, 89 644 53 07, 89 644 53 08, 89 644 53 09, 89 644 53 78, 798 966 399 - rekrutacja (8:00-15:00)
 • Dział Penitencjarny: 89 644 53 36, 89 644 53 37
 • Dział Ochrony: 89 644 53 44, 89 644 53 45
 • Dział Ewidencji: 89 644 53 23, 89 644 53 24, 89 644 53 25, 89 644 53 26, 89 644 53 27, 89 644 53 28
 • Dział Kwatermistrzowski: 89 644 53 30, 89 644 53 31, 89 644 53 34, 89 644 53 32, 89 644 53 33
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 89 644 53 52, 89 644 53 53
 • Dział Łączności i Informatyki: 89 644 53 60, 89 644-53-61, 89 644 53 62, 89 644 53 63
 • Dział Finansowy: 89 644 53 10, 89 644 53 13, 89 644 53 17, 89 644 53 16, 89 644 53 15, 89 644 53 18
 • Służba Zdrowia: 89 644 53 41, 89 644 53 42, 89 644 53 43
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej