Sekretariat: 32 475 92 40 fax 32 474 37 64

 

Zapisy na widzenia: 32 475 92 57

Dowódca Zmiany: 32 475 92 50 fax 32 471 13 82

Dział Organizacyjny: 32 475 92 65

Dział Kadr: 32 475 92 61

Dział Penitencjarny: 32 475 92 51

Dział Ochrony: 32 475 92 31

Dział Ewidencji: 32 475 92 37

Dział Kwatermistrzowski: 32 475 92 55

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 475 92 63

Dział Łączności i Informatyki: 32 475 92 60

Dział Finansowy: 32 475 92 45

Służba Zdrowia: 32 475 92 66

Dział terapeutyczny: 32 475 92 54

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej