• Sekretariat: (52) 382-09-21
 • Dowódca Zmiany: (52) 326-45-00
 • Dział Organizacyjny: (52) 382-09-18
 • Dział Kadr: (52) 382-09-26 / (52) 382-09-22
 • Dział Penitencjarny: (52) 326-46-00 / (52) 326-46-01
 • Dział Ochrony: (52) 326-46-30 / (52) 326-46-31
 • Dział Ewidencji: (52) 326-45-80 / (52) 326-45-81
 • Dział Kwatermistrzowski: (52) 382-09-03 / (52) 382-09-09
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 326-45-70
 • Dział Łączności i Informatyki: (52) 382-09-39
 • Dział Finansowy: (52) 326-45-20
 • Służba Zdrowia: (52) 326-46-10
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo: (52) 326-46-20
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej