• Sekretariat: 55 645 89 05
 • Dowódca Zmiany: 55 645 89 00
 • Dział Organizacyjny: 55 645 89 11
 • Dział Kadr: 55 645 89 09 / 55 645 89 10
 • Dział Penitencjarny: 55 645 89 06 / 55 645 89 08
 • Dział Ochrony: 55 645 89 50
 • Dział Ewidencji: 55 645 89 40 / 55 645 89 42
 • Dział Kwatermistrzowski: 55 645 89 90
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 55 645 89 13 / 55 645 89 44
 • Dział Łączności i Informatyki: 55 645 89 20 / 55 645 89 21
 • Dział Finansowy: 55 645 89 70
 • Służba Zdrowia: 55 645 89 14 / 55 645 89 15
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej