• Sekretariat: 18 448 56 01
 • Dowódca Zmiany: 18 448 56 00
 • Dział Organizacyjny: 18 448 56 04, 18 448 56 05
 • Dział Kadr: 18 448 56 04, 18 448 56 05
 • Dział Penitencjarny: 18 448 56 60, 18 448 56 61
 • Dział Ochrony: 18 448 56 40, 18 448 56 50, 18 448 56 51
 • Dział Ewidencji: 18 448 56 70, 18 448 56 71, 18 448 56 72, 18 448 56 73
 • Dział Kwatermistrzowski: 18 448 56 20, 18 448 56 21, 18 448 56 22, 18 448 56 31
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 18 448 56 06
 • Dział Łączności i Informatyki: 18 448 56 80, 18 448 56 81
 • Dział Finansowy: 18 448 56 10, 18 448 56 11, 18 448 56 12
 • Służba Zdrowia: 18 448 56 90, 18 448 56 91
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej