• Sekretariat: 77 433 24 71 ; VoIP 6185000
 • Dowódca Zmiany: 77 434 27 85 ; VoIP 6185300
 • Dział Organizacyjny: 77 434 27 11 ; VoIP 6185021
 • Dział Kadr: 77 434 27 07 ; VoIP 6185010
 • Dział Penitencjarny: 77 434 27 53 ; VoIP 6185140
 • Dział Ochrony: 77 434 27 83 ; VoIP 6185290
 • Dział Ewidencji: 77 434 27 45 ; VoIP 6185110
 • Dział Kwatermistrzowski: 77 434 27 25 ; VoIP 6185070
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 434 27 42 ; VoIP 6185105
 • Dział Łączności i Informatyki: 77 434 27 20 ; VoIP 6185060
 • Dział Finansowy: 77 434 27 18 ; VoIP 6185813
 • Służba Zdrowia: 77 434 27 77 ; VoIP 6185210
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej