Sekretariat: 81 827 69 00

Dowódca Zmiany: 81 827 69 09

Dział Organizacyjny: 81 827 69 57

Dział Kadr: 81 827 69 05

Dział Penitencjarny: 81 827 69 46

Dział Ochrony: 81 827 69 60

Dział Ewidencji: 81 827 69 40

Dział Kwatermistrzowski: 81 827 69 70

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 81 827 69 45

Dział Łączności i Informatyki: 81 827 69 10

Dział Finansowy: 81 827 69 50

Służba Zdrowia: 81 827 69 66

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej