• Sekretariat: 16 678 92 71 fax. 16 678 61 31
 • Dowódca Zmiany: 16 675 22 20 / 16 675 22 30
 • Dział Kadr: 16 675 22 23 / 16 676 26 59
 • Dział Penitencjarny: 16 675 22 27
 • Dział Ochrony: 16 675 22 32 / 16 676 26 91 / 16 675 22 39
 • Dział Ewidencji: 16 675 22 35 / 16 675 22 36 / 16 675 22 38
 • Dział Kwatermistrzowski: 16 675 22 29 / 16 675 10 14
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 16 675 10 06
 • Dział Łączności i Informatyki: 16 675 22 33 / 16 675 22 34
 • Dział Finansowy: 16 675 22 26 / 16 676 26 61 / 16 676 26 62
 • Służba Zdrowia: 16 675 22 24
 • Dział Terapeutyczny: 16 676 26 50 / 16 676 26 51 / 16 676 26 53 / 16 675 10 21
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej