• Sekretariat: 29 764 42 22, fax 29 764 89 29 (od Pn. do Pt. w godz. 8:00-16:00)
 • Dowódca Zmiany: 29 764 89 15, 29 764 89 16 fax 29 764 89 28
 • Dział Organizacyjny: 29 744 40 20, 29 744 40 21
 • Dział Kadr: 29 764 89 20, 29 764 89 21
 • Dział Penitencjarny: 29 764 89 11, 29 764 89 12
 • Dział Ochrony: 29 764 89 17, 29 744 40 11
 • Dział Ewidencji: Kierownik 29 764 89 13, Z-ca kierownika 29 764 89 14, Przyjęcia, Wyroki oczekujące i Przerwy w karze 29 744 40 56,
  Transporty i Czynności procesowe 29 744 40 53, Statystyka i zwolnienia 29 744 40 57, Korespondencja 29 744 40 54
 • Dział Kwatermistrzowski: 29 744 40 70, 29 744 40 71
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 29 764 89 26, BHP 29 764 89 27
 • Dział Łączności i Informatyki: 29 744 40 60, Łączność 29 744 40 61
 • Dział Finansowy: 29 764 89 19, 29 744 40 44, 29 744 40 45
 • Służba Zdrowia: 29 744 40 08
 • Dział Dozoru Elektronicznego: 29 744 40 50, 29 744 40 51
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej