• Sekretariat: 17 858 07 00
 • Dowódca Zmiany: 17 858 07 00 / 17 858 07 34 / 17 858 07 35
 • Dział Kadr: 17 858 07 60
 • Dział Penitencjarny: 17 858 07 55
 • Dział Ochrony: 17 858 07 30
 • Dział Ewidencji: 17 858 07 40
 • Dział Kwatermistrzowski: 17 858 07 10
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 17 858 07 27 / 17 858 07 28
 • Dział Finansowy: 17 858 07 50
 • Służba Zdrowia: 17 858 07 64
 • Działy Terapeutyczne: 17 858 07 49
 • Kantyna: 17 225 99 20
 • Dział Dozoru Elektronicznego: 17 858 07 38
 • Dział Kwatermistrzowski - Informatyka i Łączność: 17 858 07 12/13/14/15
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej