• Sekretariat: 43 827 06 29, 43 827 17 13
 • Dowódca Zmiany: 43 827 06 60
 • Dział Kadr: 43 827 06 17
 • Dział Penitencjarny: 43 827 06 18
 • Dział Ochrony: 43 827 06 20
 • Dział Ewidencji: 43 827 06 31
 • Dział Kwatermistrzowski: 43 827 06 45
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 43 827 06 35
 • Dział Łączności i Informatyki: 43 827 06 34
 • Dział Finansowy: 43 827 06 76
 • Służba Zdrowia: 43 827 06 44
 • Dział Terapeutyczny: 43 827 06 98
 • Rekrutacja: 43 827 06 11
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej