- Sekretariat: (91) 5763 103

- Dowódca Zmiany: (91)  5763 101

- Dział Prawny: (91) 5739 713

- Dział Kadr: (91) 5763 108

- Dział Penitencjarny: (91)  5763 120

- Dział Ochrony: (91)  5763 151

- Dział Ewidencji: (91)  5763 140

- Dział Kwatermistrzowski: (91)  5763 160

- Dział Zatrudnienia Osadzonych:  (91)  5763 109 lub 110

- Dział Łączności i Informatyki:  (91)  5763 111 lub 111

- Dział Finansowy:  (91)  5763 135 lub 137 

- Służba Zdrowia: (91)  5763 170 lub 171

- Rejestracja widzeń (91) 576-31-75

- Kantyna 91 576-31-67

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej