• Sekretariat: 71 392 75 05
 • Dowódca Zmiany: 71 392 75 20
 • Dział Organizacyjny: 71 392 75 90
 • Dział Kadr: 71 392 75 90 / 71 392 75 98
 • Dział Penitencjarny: 71 392 75 50
 • Dział Ochrony: 71 392 75 10
 • Dział Ewidencji: 71 392 75 40 / 71 392 75 41 / 71 392 75 42 / 71 392 75 43
 • Dział Kwatermistrzowski: 71 392 75 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 71 392 75 09
 • Dział Łączności i Informatyki: 71 392 75 95 / 71 392 75 96
 • Dział Finansowy: 71 392 75 45
 • Służba Zdrowia: 71 392 75 37
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej