Sekretariat: 14 623 51 00

Dział Organizacyjno - Prawny: 14 623 51 55

Dział Kadr: 14 623 52 03

Dział Penitencjarny: 14 623 51 80

Dział Terapeutyczny: 14 623 52 01

Dział Ochrony: 14 623 51 10

Dział Ewidencji: 14 623 51 90

Dział Kwatermistrzowski: 14 623 51 30

Dział Finansowy: 14 623 51 40

Dział Informatyki i Łączności: 14 623 52 30

Zatrudnienie osadzonych: 14 623 56 90

Służba Zdrowia: 14 623 51 46

Dowódca Zmiany: 14 623 52 48

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej