Sekretariat: 33 872 11 00

Dowódca Zmiany: 33 872 11 00 / 33 872 11 70

Dział Kadr: 33 872 11 05

Dział Ochrony: 33 872 11 60

Dział Penitencjarny: 33 872 11 20

Dział Ewidencji: 33 872 11 40

Dział Finansowy: 33 872 11 32

Dział Kwatermistrzowski: 33 872 11 11

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 33 872 11 06

Dział Łączności i Informatyki: 33 872 11 07

Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych: 33 872 11 28

Służba Zdrowia: 33 872 11 80

Inspektor Ochrony Danych: 33 872 11 28

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej