Sekretariat: (54) 235-03-00 VoIP: 6246000 / 6246008

Dowódca Zmiany: (54) 235-03-30 VoIP: 6246300 / (54) 235-03-31 VoIP: 6246301

Dział Organizacyjny: (54) 235-03-52 VoIP: 6246020 / (54) 235-03-58 VoIP: 6246021 / (54) 235-03-49 VoIP: 6246022

Dział Kadr: (54) 235-03-50 VoIP: 6246010 / (54) 235-03-54 VoIP: 6246011 / ( (54) 235-03-59 VoIP: 6246013 / (54) 235-03-56 VoIP: 6246014 

Rekrutacja: (54) 235-03-55  VoIP: 6246012

Dział Penitencjarny: (54) 235-04-30 VoIP: 6246140 / (54) 235-04-31 VoIP: 6246141 / (54) 235-04-32 VoIP: 6246142

Dział Ochrony: (54) 235-03-10 VoIP: 6246290 / (54) 235-03-11 VoIP: 6246291 / (54) 235-03-12 VoIP: 6246312

Dział Ewidencji: (54) 235-03-60 VoIP: 6246110 / (54) 235-03-68 VoIP: 6246114

Dział Kwatermistrzowski: (54) 235-03-80 VoIP: 6246070 / (54) 235-03-81 VoIP: 6246071

Zatrudnienie Osadzonych: (54) 235-03-53 VoIP: 6246105 / 6246106 / 6246107 / 6246108 / 6246109

Dział Techniki, Łączności i Informatyki: (54) 235-04-90 VoIP: 6246060 / (54) 235-04-92 VoIP: 6246065 / (54) 235-04-93 VoIP: 6246064

Dział Finansowy: (54) 235-03-70 VoIP: 6246040 / (54) 235-03-73 VoIP: 6246041 / (54) 235-03-76 VoIP: 6246042

Służba Zdrowia: (54) 235-04-60 VoIP: 6246210 / (54) 235-04-61 VoIP: 6246211 / (54) 235-04-62 VoIP: 6246212

Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających: (54) 235-04-54 VoIP: 6246270

Deklaracja dostępności dla tej strony www.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej