• Sekretariat: 82 572 68 10
 • Dowódca Zmiany: 82 572 68 31 / fax 82 572 53 29
 • Dział Organizacyjny: 82 572 68 16
 • Dział Kadr: 82 572 68 15
 • Dział Penitencjarny: 82 572 68 20
 • Dział Ochrony: 82 572 68 30, 82 572 68 33
 • Dział Ewidencji: 82 572 68 25, 82 572 68 26
 • Dział Kwatermistrzowski: 82 572 68 23, 82 572 68 24
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 82 572 68 17
 • Dział Łączności i Informatyki: 82 572 68 68
 • Dział Finansowy: 82 572 68 21, 82 572 68 22
 • Służba Zdrowia: 82 572 68 29
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej