• Sekretariat: 94 34 00 704
  • Dowódca Zmiany: 94 34 00 700
  • Dział Kadr: 94 34 00 791
  • Dział Penitencjarny: 94 34 00 770
  • Dział Ochrony: 94 34 00 730
  • Dział Ewidencji: 94 34 00 721, 722
  • Dział Kwatermistrzowski: 94 34 00 750, 752
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 94 34 00 708
  • Dział Łączności i Informatyki: 94 34 00 710,711
  • Dział Finansowy: 94 34 00 765
  • Służba Zdrowia: 94 34 00 799
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej