Sekretariat: tel. 32 373 66 33 / fax 32 370 67 30


Dowódca Zmiany: tel. 32 373 66 30 / fax 32 370 67 31


Dział Penitencjarny: 32 370 67 36


Dział Ochrony: 32 373 66 75


Dział Ewidencji: 32 373 66 40


Dział Kwatermistrzowski: 32 373 66 60


Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 373 66 51


Dział Łączności i Informatyki: 32 373 66 26


Dział Finansowy: 32 373 66 47


Służba Zdrowia: 32 373 66 20

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej