Koordynator do spraw dostępności

por. Bartosz Michalak - Z-ca Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego

tel. (71) 31 72 672

 

email:  zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

kpt. Tomasz Florczyk -  Kierownik Działu Penitencjarnego

tel. (71) 31 72 661

 

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

por. Waldemar Chmielewski -Kierownik Działu Techniki, Informatyki i Łączności

tel. (71) 31 72 630

 

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

por. Robert Naskręt- Kierownik Działu Ochrony

tel. (71) 31 72 652

fax. 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

kpt. Marcin Smułka –Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy

tel. (71) 39 80 701

fax. 71 329 17 72

email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej