ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W SIERADZU

Kontakt: email: zk_sieradz@sw.gov.pl; tel. 43 827 06 29

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - Tomasz Szczepaniak

Kontakt: iod_zk_sieradz@sw.gov.pl; tel. 43 827 0 604

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej