logo fundusz spójności.png

 

"Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie"

Cel projektu:
Poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowościach Brzeg i Grodków poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 8 926,50  m2

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 478,80 Mg CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 3 469,56 GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 474 337,73 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 130,30 MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3 001,10 GJ/rok

Planowany całkowity koszt projektu:  5.026.875,00 zł, w tym udział dofinansowania ze środków UE to: 4.272.843,75 zł.

Projekt zakończono w dniu 30 czerwca 2022 r.

Beneficjent: Zakład Karny w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 29, 49-300 Brzeg

www.mapadotacji.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl  lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej