Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Chełmie jest Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie z siedzibą w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22-100 Chełm.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Chełmie jest:

ppor.. Krzysztof Pikus
tel. 82 562 78 53
e-mail: iod_chelm@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej