Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

 

1.    „Caritas" Archidiecezji  Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

www.przemysl.caritas.pl 

e-mail: przemysl@caritas.pl

tel. 16 676 90 60, faks 16 676 90 61


2.    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Przemyślu, ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl

e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl

tel. 16 677 07 62, faks 16 677 07 60


3.    Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w   Rzeszowie,   ul.  J. Styki 24, 35-006 Rzeszów

www.bratalbert.rzeszow.pl

e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl 

tel. 17 852 15 71, 721 530 800


4.    Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów

www.emaus-rzeszow.pl

e-mail: emausrzeszow@interia.pl

tel. 17 859 03 29


5.    Centrum Wspólnotowe Emaus-Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406b, 38-120 Czudec

e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl

tel.  510 114 379


6.    Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce Mineralne

www.myczkowce.org.pl

e-mail: myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl

tel. kom. 605 106 755


7.    Stowarzyszenie  Zupełne  Dobro, ul.  Szopena  59,  35-051 Rzeszów

www.zupelnedobro.pl 

e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl

 tel. 734 156 953


8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy - Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica

www.tpba.debica.net

www.debica.bratalbert.org.pl

tel. 14 670 44 71


9.    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce

e-mail: towswbrataalberta@wp.pl

tel. 15 836 21 51


10.   Towarzystwo Pomocy in. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław

e-mail: schronisko2011@interia.pl

tel. 16 621 35 76


11.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno

www.cwop.krosno.pl

tel. 13 436 83 90


12.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut

e-mail: lancut.@tpba.pl

tel. 17 225 28 68


13.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec

e-mail: mielec@tpba.pl

tel. 17 586 22 52


14.  Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta – Sanockie, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok

www.sanok.bratalbert.org.pl

e-mail: sanok@tpba.org.pl

tel. 13 464 57 45


15.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: stalowawola@tpba.pl

tel. 15 844 19 48


16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów - tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

e-mail: rzeszow@idn.org.pl

tel. 17 742 17  63

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej