Zakład Karny w Goleniowie

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie powołał zespół ds. koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Przewodniczący zespołu: por. Marcin Przybysz

 

Dane kontaktowe:

 

e-mail: Marcin.Przybysz@sw.gov.pl

 

tel.: 91 466 79 00

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej