xx.png

 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

Zakład Karny w Krzywańcu  w dniu 31 maja 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu nr POIS.01.03.01-00-0072/17

 

W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”  polegające na poprawie efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu tj.:

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej:
 1. Opracowanie projektu budowlanego,
 2. Opracowanie  dokumentacji kosztorysowej
 3. Opracowanie audytu ex-post
 1. Prace termomodernizacyjne – budynek nr 1:
 1. wymiana stolarki drzwiowej 
 2. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 3. montaż pompy ciepła
 4. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 2:
 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych
 2. Ocieplenie dachu
 3. Ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 3:
 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych
 2. Ocieplenie dachu
 3. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
 4. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 6:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. ocieplenie dachu
 3. wymiana stolarki drzwiowej 
 4. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 16/17:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie stropodachu, stropu  i dachu
 3. Ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 6. wymiana oświetlenia na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 19:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. docieplenie dachu
 3. wymiana stolarki drzwiowej 
 4. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 5. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 20:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie dachu
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 21:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie dachu
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 22:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie dachu
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 23:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie stropów
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 24:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie dachu
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 25:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych 
 2. ocieplenie stropów
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 25a:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. ocieplenie dachu
 3. wymiana stolarki drzwiowej 
 4. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 5. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 27:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. ocieplenie dachu
 3. ocieplenie podłogi na gruncie
 4. wymiana stolarki drzwiowej 
 5. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 6. instalacja wentylacji mechanicznej
 7. wymiana źródła światła na LED
 1. Prace termomodernizacyjne – Budynek nr 28:
 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. ocieplenie dachu
 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  oraz bram
 4. modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 5. wymiana źródła światła na LED
 1.  Modernizacja sieci ciepłowniczej
 2.  Modernizacja źródła ciepła:
 1. prace demontażowe,
 2. instalacja kotłów z oprzyrządowaniem
 3. instalacja kompletnego systemu ogniw fotowoltaicznych
 4. instalacja pomp ciepła
 1. Promocja projektu:
 1. Wykonanie tablic informacyjnych
 2. Wykonanie tablic pamiątkowych

Prace związane z termomodernizacją Zakładu Karnego w Krzywańcu planowane są na lata 2021-2023.

Planowany całkowity koszt projektu inwestycji termomodernizacyjnej wynikający z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie 9.413.395,92 zł (dziewięć milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł 92/100).

Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 30.06.2023 r.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl , naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

 

Dodatkowe publikacje o projekcie:

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-termomodernizacja-zakladu-karnego-w-krzywancu

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-trwa-termomodernizacja-zakladu-karnego-w-krzywancu

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-trwajace-w-zakladzie-karnym-w-krzywancu-prace-termomodernizacyjne-znalazly-sie-na-polmetku

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-termomodernizacji-ciag-dalszy

https://zachod.pl/834684/prace-termomodernizacyjne-w-zakladzie-karnym-w-krzywancu/

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-termomodernizacja-zakladu-karnego-w-krzywancu-dobiegla-konca

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-zakladu-karnego-w-krzywancu

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-kolejny-etap-prac-termomodernizacyjnych-montaz-pomp-ciepla

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej