Koordynator do spraw dostępności Zakładu Karnego w Kwidzynie

 

szer. Dorota Jurys

Tel. 55 645 89 12

e-mail: dorota.jurys@sw.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna Zakładu Karnego w Kwidzynie:

 1. Budynki Zakładu Karnego w Kwidzynie znajdują się przy ul. Lotniczej 1.
 2. Na teren jednostki penitencjarnej istnieje możliwość wjazdu wózkiem dla osób niepełnosprawnych;
 3. Do budynku zakładu karnego prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można poruszać się wózkiem dla osób niepełnosprawnych;
 4. Obiekt chroniony całodobowo, teren zamknięty.
 5. Przed zakładem karnym znajdują się bezpłatne, wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Każdy interesant po terenie jednostki porusza się w asyście funkcjonariusza lub pracownika.

 

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Kwidzynie:

 • osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty, w siedzibie Zakładu Karnego w Kwidzynie (Kwidzyn ul. Lotnicza 1), w dni robocze w godzinach 8:00–15:00.
 • telefonicznie, w dni robocze w godzinach 7:30–15:30 pod numerem telefonu  55 645 89 05;
 • pocztą elektroniczną pod adresem zk_kwidzyn@sw.gov.pl;
 • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami normy EN 301 549 V2.1.2. tj. WCAG 2.0).
 • osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje za pośrednictwem dostępnych kanałów informacji przy uwzględnieniu ich dysfunkcjonalności (tj. poczty elektronicznej bądź telefonu).

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do koordynatora dostępności Zakładu Karnego w Kwidzynie:

szer. Dorota Jurys

Tel. 55 645 89 12

e-mail: dorota.jurys@sw.gov.pl

 

 

Aplikacje Mobilne

Zakład Karny w Kwidzynie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej