DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Łukasz Chruślicki

mjr Sławomir Bogacz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej