Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu pełni:

por. Kamila Pierzga

tel: 18 448 56 04
email: iod_zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Rozmiar: 192.0 kB
Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów RODO. Rozmiar: 201.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej