Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim  jest Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim  z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie.

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim jest:
por. Łukasz Sadlej
tel. 81 826 25 08
voip: 6268106
e-mail:iod_opole_lubelskie@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej