Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

 

1. Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, www.przemysl.caritas.pl,e-mail: przemysl@caritas.pl, tel. (16) 676 90 60, faks (16) 676 90 6

2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło w Przemyślu, ul. Focha 12, 37-700 Przemyśl, e-mail: schornisko_przemysl@wp.pl, tel. (16) 677 07 62, faks (16) 677 07 60.

3. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, ul. Styki 24, 35-006 Rzeszów, www.bratalbert.rzeszow.pl, e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl, tel. (17) 852 15 71 lub 721 530 800.

4. Stowarzyszenie Emaus w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów, www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl, tel. (17) 859 03 29.

5. Centrum Wspólnotowe Emaus – Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406B, 38-120 Czudec, e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl, tel. 510 114 379.

6. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowicach, 38-623 Uherce, www.myczkowice.org.pl, e-mail: myczkowice@myczkowice-caritas.itl.pl, tel. 605 106 755.

7. Stowarzyszenie Zupełne Dobro, ul. Szopena 59, 35-051 Rzeszów, e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl, www.zupelnedobro.pl, tel. 734 156 953.

8. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło w Dębicy. Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica, www.tpba.debica.net, www.debica.bratalbert.org.pl, tel. (14) 670 44 71.

9. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84A, 39-432 Gorzyce, tel. (15) 836 21 51, e-mail: towswbrataalberta@wp.pl.

10. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, e-mail: schronisko2011@interia.pl, 37-500 Jarosław, tel. (16) 621 35 76.

11. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, www.cwop.krosno.pl, tel. (13) 436 83 90.

12. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut, e-mail: lancut@tpba.pl, tel. (17) 225 28 68.

13, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, e-mail: mielec@tpba.pl, tel. (17) 586 22 52.

14. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Sanockie, ul. Przemyska 24, e-mail: sanok@tpba.org.pl, www.sanok.bratalbert.org.pl, 38-500 Sanok, tel. (13) 464 57 45.

15. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Stalowowolskie, ul. Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: stalowawola@tpba.pl, tel. (15) 844 19 48.

16. Fundacja Aktywizacji – Oddział w Rzeszowie, al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, e-mail: rzeszow@idn.org.pl, tel. (17) 742 17 63, tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej