Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Przemyślu, jest Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu
Adres: ul. Rokitniańska 1, 37-700 Przemyśl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Przemyślu

por. Beata Pijanowska
e-mail: iod_zk_przemysl@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej