NABÓR DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W STARGARDZIE DLA OSADZONYCH Z PODGRUPĄ M I P.

Nowy Nabór!!!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Operator obrabiarek skrawających CNC semestr II

( pierwszeństwo: ukończone technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa / kierunek mechaniczny / , ślusarz ) 

- Ślusarz  semestr I i II semestr

- Kucharz  semestr II

Nauka zawodu w Stargardzie trwa 3 semestry i nie wymaga innego wykształcenia.

UZAWODOWIONA SZKOŁA PODSTAWOWA 
- klasa ósma semestr I + Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - CUKIERNIK semestr III 

Koncząc ten kierunek osadzony zysykuje wykształcenie podstawowe

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 - semestr pierwszy

Warunkiem przyjęcia jest ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum.

 

 

Łączymy NAUKĘ Z PRACĄ

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej