DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

płk Maciej Możdżeń

ppłk Krzysztof Radzik

kpt. Marek Wajda

por. Piotr Kociołek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej