DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Tomasz Bąk

mjr Maciej Niemiec

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej