Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym we Włodawie jest Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym we Włodawie jest:

plut. Karol Kulgawiuk
tel. 82 572 68 17
e-mail: iod_wlodawa@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej