Poradnia Medycyny Pracy, godziny przyjęć:

kierownik *: specjalista medycyny pracy Dorota Szymborewicz
           godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 15.15 – 18.00

lekarz* specjalista medycyny pracy Joanna Domanowska
           godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 15.30 – 17.00

pielęgniarka* Ewa Czerniewicz
            godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 9.30 – 15.30


* praca w trybie wyjazdowym zgodnie z harmonogramem

 

Poradnia Psychologiczna godziny przyjęć:

psycholog* mgr Wioletta Żmiejko
godziny przyjęć: poniedziałek     8.30 – 14.30
wtorek              8.30 – 14.30
środa                8.30 – 14.30
czwartek          8.30 – 14.30
piątek               8.30 – 14.30

psycholog* mgr Mirosław Udoj
godziny przyjęć: poniedziałek   13.45 – 16.30
wtorek            15.15 – 17.00
czwartek         10.00 – 15.30
piątek             10.00 – 15.30

* praca w trybie wyjazdowym zgodnie z harmonogramem

Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyny Pracy SW w Białymstoku

15-727 BIAŁYSTOK
ul. Hetmańska 89
tel. (085) 662-85-68, (85) 662-85-69; fax.: (085) 664-34-01

zozmpsw_bialystok@sw.gov.pl

  

kierownik : specjalista medycyny pracy Dorota Szymborewicz  tel. 856628568
lekarz:        specjalista medycyny pracy Joanna Domanowska tel. 856628568
pielęgniarka: Ewa Czerniewicz  tel 856628568

psychologowie: mgr Wioletta Żmiejko tel 856628569
                              mgr Mirosław Udoj tel 856628569

 

Badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z umowami zawartymi przez jednostki organizacyjne podległe OISW w Białymstoku z poszczególnymi konsultantami na rzez ZOZ MP SW w Białymstoku. Informacje na temat podmiotów, z którymi zawarte sa umowy na konsultacje specjalistyczne dostępne są w działach kadr poszczególnych jednostek.
 

9.30– 15.30
od poniedziałku do piątku
osobiście lub telefonicznie

tel. 856628568

 

W 2020 roku planowane są szkolenia o następującej tematyce:

1. "Zagrożenia psychospoleczne w środowisku pracy/służby mobbing" - szkolenie realizowane przez    psychologów

2. "Używanie substancji psychoaktywnych a choroby cywilizacyjne" - szkolenie realizowane przez lekarzy

3. "Witaminy w diecie jako element zdrowego stylu życia" - szkolenie realizowane przez lekarzy

4. "Nadciśnienie - choroba cywilizacyjna" - szkolenie realizowane przez pielęgniarkę

 

ZOZ MP SW w Białymstoku wykonuje badania profilaktyczne funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej jednostek podległych OISW w Białymstoku. ZOZ prowadzi także działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia: warsztaty z profilaktyki stresu, treningi umiejętności psychospołecznych, oddziaływania edukacyjne w ramach szkoleń ogólnozakładowych, konsultacje psychologiczne i oddziaływania interwencyjne zgodnie z Wytycznymi Dyrektora Generalnego SW.

 

Na terenie działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy SW w Białymstoku realizowany jest "Program ograniczania następstw palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych OISW w Białymstoku na lata 2014-2018. Poniżej na dole strony znajduje się ulotka informacyjna na temat faktów i mitów odnośnie uzywania e-papierosów.

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku jako zakład pracy zajął drugie miejsce w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach kampanii społecznej "Stres w pracy? Nie, dziękuję!". Nagroda została przyznana w kategorii "Firma zatrudniająca poniżej 100 pracowników". Zespół służby medycyny pracy Służby Więziennej w Białymstoku chętnie służy pomocą i doradztwem w zakresie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy.

Zespół medycyny pracy SW w Białymstoku opracował program promocji zdrowia skierowany do funkcjonariuszy i pracowników SW, którzy ukończyli 40. rok życia. W ramach programu zostały zorganizowane przez psychologów warsztaty pod tytułem "Zdrowie w połowie życia".

UWAGA!

Informujemy, iż dzień 17 listopada jest Światowym Dniem Rzucania Palenia. W związku z tym wszystkie osoby palące zapraszamy do siedziby ZOZ MP SW w Białymstoku na wykonanie badania spirometrycznego oraz przy użyciu smokolizera określającego poziom dwytlenku węgla w płucach. Rejestracja na badanie pod numerem tel. 85 662 85 68.

Inne istotne linki:

Papierosy
Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerstroma – www.edusempz.pl/pdf/Palenie_test_uzaleznienia.pdf
Test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider -
 
Alkohol
Czy Twoje picie jest bezpieczne (AUDIT): www.wyhamujwpore.pl/Survey/test
 
Narkotyki
Informacje z podziałem na woj. gdzie można znaleźć pomoc w związku z uzależnieniem od narkotyków i w jakim zakresie dane placówki udzielają wsparcia.

www.promocjazdrowiawpracy.pl
www.zdrowiewciazy.pl
www.programszwajcarski.gov.pl
www.jakrzucucpalenie.pl
www.parpa.pl
www.narkomiania.org.pl

 

 

Poniżej zamieszczamy "liczydełko alkoholowe" za zgodą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem wykorzystania "liczydełka" jest edukacja w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

Adres strony agencji:   http://www.parpa.pl/

Rozmiar: 122.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej